Revalidatie

Het hoofddoel van revalidatie is het zo snel mogelijk pijnvrij en optimaal mogelijk functioneren. De specifieke doelen van de revalidatie zullen gezamenlijk worden opgesteld binnen eigen grenzen en mogelijkheden.

Tijdens de revalidatie zullen regelmatig tussenevaluaties worden ingepland om te kijken of de doelen bijgesteld moeten worden. Ook kunnen wij het herstel op deze manier goed in kaart brengen. Hierbij zullen we gebruik maken van verschillende meetinstrumenten die de progressie inzichtelijk maken.

Onze fysiotherapeuten hebben veel kennis van en ervaring met het revalideren van cliënten na reconstructie van een voorste kruisband van de knie, een gewrichtsvervangende operatie (zoals een nieuwe heup, knie of schouder) of aandoeningen als een beroerte. 

Ook pre-operatief bieden wij fysiotherapie aan. Voordat men een operatie ondergaat, is het belangrijk om fit te zijn. Dit zorgt ervoor dat het herstel sneller zal gaan en dat de behandeldoelen sneller worden behaald. Het trainen voorafgaand aan een operatie is gebaseerd op het “better in, better out” principe.

Bovendien bieden wij bij chronische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS) fysiotherapie hulp aan. Hierbij gaat het niet om revalidatie, maar om het behouden van de mogelijkheden of het vertragen van de achteruitgang.