Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij je graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen jou om:

 • Je afsprakenkaartje bij elke behandeling mee te nemen.
 • Je verzekeringspolis na te lezen, zodat je weet wat je vergoed krijgt van je zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door je verzekering zal het betreffende bedrag bij je in rekening worden gebracht. Je blijft verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten.
 • Indien je wordt doorgeschakeld naar het antwoordapparaat graag je naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Wij bellen je dezelfde dag nog terug. Indien je na sluitingstijd belt word je de eerstvolgende dag teruggebeld.
 • Afmeldingen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling door te geven.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot je door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • In je eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in je klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die je thuis of op het werk ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in je aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

Klachtenregeling

Je kunt erop rekenen dat wij ons inzetten om jou zo goed mogelijk te behandelen. Wanneer je toch klachten hebt, waarderen wij het wanneer je ons daarvan op de hoogte stelt. Daarmee geef je ons de gelegenheid om onze werkwijze te verbeteren. Je kunt de klacht bespreken met je behandelaar. Ook kun je de klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail melden.

Om te zorgen dat klachten zorgvuldig behandeld worden, hebben wij een klachtenregeling. Wanneer de behandeling van je klacht toch niet bevredigend verloopt, kun je via de klachtenregeling van het KNGF een klacht indienen. De klachtenregeling van het KNGF kun je van de website van het KNGF downloaden.

Privacyreglement

Ter ondersteuning van een goed onderzoek, behandelplan en behandeling wordt er een elektronisch patiëntendossier bijgehouden. In dit dossier staan belangrijke medische en persoonlijke gegevens, op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Buiten de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een privacyreglement van toepassing:

 • Naast je behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot je dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om je dossier in te zien. Indien je van mening bent dat er onjuiste gegevens in je dossier staan, dan kun je vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in je dossier opgeslagen die van belang zijn voor je behandeling.
 • Indien je gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na jouw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van je behandeling wordt je dossier digitaal nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
 • Indien je van mening bent dat er ten aanzien van je gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kun je gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.