Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle fysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn, zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en opgenomen in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister voor fysiotherapie). Door deze registratie bent u ervan verzekerd dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan. Wij voldoen daarmee aan de volgende eisen:

Werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen.
Nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.
Jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering.
Staan ingeschreven in het BIG-register.
Hanteren van kwaliteitsdeelsystemen.
Onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF.

.