Aan lichamelijke fitheid zijn een vijftal verschillende aspecten te onderscheiden: spierkracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid. Naarmate de fysieke fitheid groter is, zal iemand beter in staat zijn om fysieke (sport)prestaties te kunnen leveren.

Om in kaart te brengen hoe fit iemand is, kun je gebruik maken van fitheidstesten. Dergelijke fitheidstesten kunnen inzicht geven in de mate van fitheid en veranderingen daarin, ten gevolge van geadviseerde veranderingen in sport- en leefgewoonten.